Charismania #44 – de valse werken van het Koninkrijk bij Walfried Giltjes

Analyse van een preek van Walfried Giltjes op 25 mei 2019, in de Shelter in Haarlem.

Opnieuw: gevaarlijke, directe toepassing van de “bediening” van de Heer Jezus op ons. (Flat Bible Syndrome)
Verder: verwarring over de relatie van Koninkrijk en gemeente, verwarring over de periode die aanbrak met de verwerping van de prediking van het Koninkrijk – als de prediking van het aankomende Koninkrijk der hemelen – en de prediking van het Koninkrijk zoals dat daadwerkelijk gekomen is, ondanks de verwerping, met de vorming van de gemeente op Pinksteren.
Grote verwarring eigenlijk over alles en nog wat.

Resultaat is opnieuw de verwaarlozing van berouw en bekering; minachting van het werk van de Heer Jezus als het Lam Gods dat de zonden heeft weggedragen op het kruis; accentuering van de Charismatische gaven ten koste van het ware evangelie.
Opnieuw: een preek waarin maar één keer Jezus werd genoemd: “Het gaat om Jezus”- maar als je dat zegt moet je prediking dat ook waarmaken. En dat gebeurde niet. Het ging om ons, en wat wij kunnen doen in navolging van Jezus – nabootsing van Zijn Messiaanse opdracht is iets anders dan het uitleggen en toepassen van Gods wil voor de gemeente die ná Zijn kruisiging en opstanding ontstond en een geheel andere opdracht heeft dan Israël dat in de prediking van haar Messias wed aangesproken en met  wonderen en tekenen werd betuigd van de identiteit van haar Koning.
Verwarring ook vanwege onbegrip van de dubbelzinnigheid van het Griekse woord “basileia”, dat zowel koninkrijk als koningschap kan betekenen. Onwetendheid van het belangrijkste vers in Lukas 17:20 – dat zegt dat het Koninkrijk nu – na de verwerping door Israël – een innerlijke en geestelijke realiteit is in hen die Jezus als Koning nu al erkennen.
Opnieuw: de gemeente zien als de “familie” die jou steunt, maar ook de gemeente waarin jij participeren moet, omdat zij een “zalving van God” heeft ontvangen waaraan God Zijn genade en zegen verbindt. Zonder participatie in de gemeente verlies jij die zegen en die ‘zalving.”

Allemaal “very serious”!

Dit bericht is geplaatst in charismania. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *