Nieuwsbrief Koinonia Bijbelstudie Live! – 10 juni 2020

Om te beginnen

Mijn eerste gedachte bij het schrijven van deze nieuwsbrief is, dat ik bid en hoop dat het jullie allemaal goed gaat in deze corona tijd. Niet alleen dat jullie eigen gezondheid intact is, niet alleen dat jullie een manier hebben gevonden om je bedrijf voort te zetten of je werk te blijven doen, maar vooral ook dat familie en vrienden gespaard zullen blijven.

Het lijkt me ook goed om na te denken over de vraag wat de corona crisis precies te betekenen heeft. Kunnen we er iets uit leren? Komt het van God of van de duivel? Zitten we in een tijd van fundamentele veranderingen in onze samenleving en cultuur? Het zijn lastige vragen, en iedere dag zien we op de televisie mensen met die vragen worstelen. Maar wat is nu het christelijke antwoord op al deze vragen?


De gebruikelijke onzin komt natuurlijk weer van de kant van de Charismatische beweging. Van Tom de Wal bijvoorbeeld. Daar gaan we maar weinig woorden aan besteden. Al blijft het van belang om mensen te waarschuwen. Heel interessant was een bijdrage van John Piper, in zijn boek coronavirus en Christus. Een samenvatting van vijf redenen die God zou kunnen hebben om het virus toe te laten, staat inmiddels op de site van veenpreken.wordpress.com.

Wat ons persoonlijk betreft zitten we nog steeds te wachten op een bericht uit België. Intussen is dat zo lang al uitgesteld, en is de wereld zozeer veranderd door het coronavirus, dat we grote twijfels hebben of we het beroep wel kunnen aannemen. De corona crisis dwingt ons alles opnieuw goed te gaan overwegen. Stel je voor dat we naar België verhuizen en dat we door de tweede golf van corona niet meer over de grens mogen? Of dat er geen kerkdiensten meer mogelijk zijn? We zullen dat alles biddende moeten heroverwegen. Aan de ene kant staat het argument dat de gemeente daar vanwege de corona crisis meer dan ooit een predikant nodig heeft. Aan de andere kant staat het argument dat het aannemen van het beroep voor ons persoonlijk wel hele zware consequenties kan hebben, in termen van het sociale isolement als alles weer op slot gaat.

Intussen “Kerken” wij nu al lange tijd in Heemstede, en dat bevalt ons zeer goed. Om ons inkomen aan te vullen zal het echter wel weer noodzakelijk zijn om preekbeurten in de PKN aan te nemen – en ik moet zeggen dat het contact met de verschillende gemeenten door ons ook wordt gemist.

Verandering van werkzaamheden

De week vakantie die we hebben gehad begin juni, hebben we gebruikt om na te denken over ons werk. Ik zeg “ons” omdat Henneke bij al deze dingen betrokken is, soms om het mogelijk te maken door mij vrije tijd te gunnen om dit alles te doen, soms rechtstreeks zoals bij de lezingen over Openbaring. Wij hebben toch wel kunnen vaststellen dat we in de loop van een week eigenlijk meer doen, meer willen doen, dan we aankunnen. We maken dus een pas op de plaats. Vooral om ook ruimte te maken voor eigen studietijd. Dat is er nogal bij ingeschoten.

Wat is er dan veranderd?

Het lijkt een kleinigheid, maar het scheelt enorm veel tijd. In de cursus “Israël en de gemeente” zijn we nu toe aan de tweede module, waarin we aan de hand van het Joodse gebed proberen het eigen karakter van het joodse denken te verkennen, en in verband te brengen met het Nieuwe Testament en de christelijke traditie.

De eerste module is dus nu gereed, daarin hebben we een eerste verkenning uitgevoerd van het begrip “thora”, vanuit de teksten van de Joodse geloofsbelijdenis, het zogenaamde “sjèma”. De 10 lessen van die eerste module, verdeeld over vier weken, werd steeds gemaakt op de maandagmorgen en besproken op donderdagmiddag. We proberen de tweede module in hetzelfde tempo af te ronden.

Ter ondersteuning van de cursus en om het contact tussen cursisten te bevorderen, is er een nieuwe Facebookpagina gemaakt getiteld “Israël en de gemeente.”

Op de maandag, om 2:00 uur ‘s middags, hebben we in een live uitzending op YouTube geprobeerd het evangelie naar Johannes uit te leggen. Het was de bedoeling dat we dan om 3:00 uur ‘s middags nog een nabespreking hadden via Skype. Ondanks enkele technische storingen daarbij, is dat steeds wel gelukt. Veel deelnemers konden pas later in de week naar de opname kijken, vanwege het tijdstip dat we hadden gekozen. We hebben nu besloten om het anders te doen. Maandagmiddag zal ik een opname maken voor YouTube, die wordt dan maandagavond om 19:30 uur als première geplaatst, zodat wij allemaal die opnames kunnen bekijken en in de chatbox kunnen becommentariëren. Na ongeveer drie kwartier à een uur begint dan onze nabespreking via Skype.

Johannesevangelie, maandagavond, van 7:30 uur tot 9:30 uur

De cursus Bijbels Hebreeuws werd eerst gratis op YouTube geplaatst. Daaraan komt nu een einde. De cursus is nog steeds toegankelijk voor de cursisten die reeds hebben betaald, maar is niet langer openbaar. Wat wel openbaar blijft zijn de besprekingen van Genesis en de video’s die ik af en toe maak over ingewikkelde grammaticale problemen, die gevolgen hebben voor ons vertalingen.


Cursus Hebreeuws lezen, gebaseerd op het boek van H. Jagersma.

Na afloop van deze cursus ben je in staat de basisgrammatika van het Hebreeuws te gebruiken en zelfstandig de Hebreeuwse tekst van het OT te vertalen en te begrijpen.

Dit is géén taalcursus! De bedoeling is de hebreeuwse achtergrond van de vertalingen (SV en HSV en NBV) te begrijpen en te zien wat in het Hebreeuwse origineel gaande is. Daarvoor is geen volkomen beheersing van de Hebreeuwse grammatika nodig en dat wordt dan ook niet nagestreefd.

Voor diegenen die het Hebreeuwse alfabet nog niet kennen en de grondbeginselen van de Hebreeuwse taal nog moeten leren, is er een aparte instapcursus via Skype. Deze werkt met de Grammatika van Weingreen. Deze duurt 5 lessen en kost €  35,- per maand.

Je moet voor de cursus aanschaffen: Prof. dr. H. Jagersma, Basiscursus Bijbels Hebreeuws, 2e druk, (c) 1994, te vinden op http://www.teologia.nl en bij bol.com.

Het is aan te raden voor diegenen die ook Engels kunnen lezen om te gebruiken:

A Reader’s Hebrew Bible, A. Philip Browm II en Bryan W. Smith, Zondervan (c) 2008 of later.

Of de Reader’s Edition van de Biblia Hebraica. Door deze edities te gebruiken lees je sneller en meer tekst, en ben je minder afhankelijk van een woordenboek.

We maken ook gebruik van diverse websites, zoals http://biblewebapp.com/study/, en https://hb.openscriptures.org/.

  • De cursus, inclusief mondeling onderwijs (4 uur per maand) kost €  50,-  per maand.
  • In principe doe je over de gehele cursus 8 maanden, d.i. wanneer je één les per week doet.

Cursus Bijbels Hebreeuws, gebaseerd op het boek van H. Jagersma.


Ook het werk aan de video’s over de Charismatische beweging wordt verminderd. Ik zal af en toe een blog schrijven over zaken die mij zijn opgevallen in de publicaties van Nederlandse charismatische leiders. Wat wel doorgaat is het wekelijkse gesprek met Hans Frinsel en met Menno Zweers. Echter, in plaats van elke week twee video’s, wordt het nu een video per week.

Hans, Menno en ik zullen ook steeds meer gaan focussen op specifieke verschijnselen. En ik hoop samen met Hans nog een keer nauwkeurig een charismatische preek te kunnen analyseren.
Om het werk aan de kritiek van de charismatische prediking nog te versterken, hebben we een nieuwe website opgericht, met dit adres:

https://charismaniablog.wordpress.com

Mijn video’s worden gepubliceerd op YouTube, op de charismania Facebookpagina, op de Facebookpagina van Fighting for the Faith (Sonja Scheven) en de Charismania website op WordPress.
Deze laatste website staat nog steeds open voor mensen die daaraan willen bijdragen met een blog of een video. Hier zullen wij in de toekomst ook ouder materiaal uit het tijdschrift De Oost publiceren, dat wil zeggen de artikelen die door Hans Frinsel aan het eind van de vorige eeuw zijn geschreven over de charismatische beweging.

Openbaring

Henneke en ik zijn wanneer ik dit schrijf bezig met hoofdstuk 21 van het boek Openbaring. Dat is een audio-uitzending via Podbean. Wanneer we het boek Openbaring helemaal hebben behandeld gaan we aan een nieuw boek beginnen, maar op dit moment weten we nog niet welke dat is. Als iemand van jullie een voorstel heeft, houden we ons aanbevolen. (Uiteraard met redenen omkleed.) 🙂

Koinonia Live!

Het is in de loop van de tijd wat te kort gekomen, maar de live uitzendingen gaan ook nog steeds door. (Hoewel ze al lang niet meer live zijn.) Elke vrijdagmiddag maken we een uitzending van ongeveer een uur over de verschillende onderwerpen die Henneke en mij zijn opgevallen in die week. Te beluisteren op Podbean (meestal) maar vooral op Spreaker – nu geheel gewijd aan Koinonia Live!

Het programma wat ik nu heb beschreven laat mij voldoende tijd om ook weer zelf te gaan studeren. Ik heb nog een enorme leeslijst die ik nu kan gaan afronden. En dan kan ik het natuurlijk niet laten daar ook over te schrijven. Zo bijvoorbeeld ben ik bezig met het herlezen van mijn eigen dissertatie uit 2001. Daarover bericht ik dan op de website van Bijbels Hebreeuws (bijbelshebreeuws.wordpress.com). Ook de studie van de Talmoed krijgt nu meer ruimte in de loop van de week. Ik heb wel gemerkt dat ik het volgen van een cursus op internet lastiger vind dan het zelfstandig studeren met behulp van de “joodse bibliotheek” waarover ik beschikken mag. En opnieuw kan ik het niet laten om daar dan regelmatig over te schrijven op de website van Bijbels Hebreeuws.

Ik vind het nog steeds jammer dat het niet mogelijk bleek om de cursus Israël en de gemeente op een professionele website onder te brengen. Het probleem was dat cursisten die mij rechtstreeks hadden betaald geen toegang konden krijgen tot de cursus op internet. Het had mij twee dagen gekost om die cursus daar te plaatsen, dus dat was zeer teleurstellend. Nu is de cursus te vinden op de hoofdsite:

https://koinoniabijbelstudie.nl.

Tenslotte

Ik ben mij ervan bewust dat het niet alleen veel werk is om dit alles te maken, maar nog meer om dit alles te volgen. Dat verwacht ik natuurlijk ook niet. Maar ik hoop dat er voor ieder van jullie iets bij zit waarmee je geholpen bent in je eigen studie. Want dat is toch wat wij in ieder geval gemeenschappelijk hebben, dat wij de studie van de Bijbel en de Bijbelse theologie belangrijk vinden voor onze persoonlijke geloofsgroei. Om de relatie met onze Here Jezus te onderhouden.

Aan de ene kant is dit werk op internet simpelweg een verlengstuk van mijn eigen studeerkamer. En aan de andere kant heb ik via dat venster naar buiten ook met jullie te maken. Ik hoop zoveel mogelijk te kunnen reageren op jullie commentaar, en op wat jullie aangeven als je behoefte om te leren. Het samen studeren is ook een grote vreugde. Niet voor niets zeggen de rabbijnen, dat je een leraar moet kiezen en een studiegenoot, met wie je samen door de stof heen gaat.

En daarom zou het mij niets verbazen als er toch weer een nieuw project bij komt. Een bespreking in de avonduren over het boek van Pink over de eigenschappen van God. Wanneer dat start zal ik dat jullie meteen laten weten. Want ook dat kan zeer de moeite waard zijn.

Het ga jullie goed! Moge de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Messias Jesjoea, jullie ziel en lichaam bewaren.

Met hartelijke en broederlijke groet,

Robbert Veen

Dit bericht is geplaatst in Nieuwsbrieven. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *