Moeilijke teksten lezen: een voorbeeld uit Ezechiel

Een van de moeilijkste teksten uit de bijbel is ongetwijfeld het boek Ezechiël. Er is veel inspanning voor nodig om de boodschap in dat boek te ontcijferen. Toch is het niet onmogelijk. Er is een bepaalde manier van lezen voor nodig. Met enige oefening kan iedereen dat leren. Ik wilde dat eens illustreren aan een passage uit Ezechiël 36.
Leest u eerst eens, voor u dit verder leest, Ezechiël 36:16 – 38.
En stelt u zich dan eens de vraag hoe u dit hoofdstuk zou indelen en welke titel u aan die gedeelten zou geven.

Dan kom ik tot het volgende:

Zonde
vers 17: “toen het huis van Israël in hun land woonde, toen verontreinigden zij dat met hun weg en met hun daden.”

Lijden vanwege het oordeel
Vers 18: “toen stortte Ik Mijn grimmigheid over hen uit…”
Vers 19: “Ik verstrooide hen onder de heidenvolken…”; “Ik heb hen geoordeeld…”

Genade
Vers 21: “Maar Ik spaarde hen vanwege Mijn heilige Naam.”

Redding en heiliging
Vers 24: “Dan zal Ik u naar uw land brengen.”
Vers 26: “Dan zal Ik u een nieuw hart geven…”
Vers 27: “Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven.”

Herstel
Vers 28: “U zult een volk voor Mij zijn…”
Vers 29: “Ik zal u verlossen…”

Belofte
Vers 36: “Ik, de Heere, het gesproken en Ik zal het doen.”

Geloof
Vers 37: “Opnieuw zal Ik hierop door het huis van Israël gevraagd worden om dit voor hem te doen.”

Wat vinden we hier dus? Alle elementen van het evangelie zijn hierin aanwezig. En vanuit dat inzicht krijgen alle details van dit hoofdstuk een plaats. Zoals de aanduiding “Mensenkind” in vers 17. Mensenkind, dat is Zoon des Mensen!
Zo kan bijbel lezen een interessante puzzel zijn. De overdenking en meditatie op de tekst heeft dan een richtsnoer. Dan kunnen de vragen opkomen. Wat betekent voor ons onreinheid? Wat zijn onze “stinkgoden” (vers 18)? Wat betekent het, dat de Heere Zijn Naam zal heiligen? Et cetera et cetera. Met een concordantie kom je dan nog verder, als je de kernwoorden opzoekt en ziet hoe ze in andere gedeelten van de bijbel gebruikt zijn.
Een prachtige bezigheid toch?

Dit bericht is geplaatst in BIJBELSTUDIE. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *