Jashoea, Jesjoea of Jehosjoea – of gewoon Jezus?

Was “Jahshoea” de echte naam van Jezus?

Ondanks de bewering van sommigen dat de Hebreeuwse naam van Jezus als “Yahshua” moet worden gespeld, is er absoluut geen bewijs voor deze naam in enige bekende Hebreeuwse of Aramese bronnen uit de oudheid. In de Joods-Griekse taal van het Nieuwe Testament wordt “Jezus” geschreven als Ἰησοῦς (Iēsous). Terugvertaald in het Hebreeuws/Aramees is de naam Jesjoea of Yeshua (ישׁוּע) of Jehoshoea / Yehoshua (יהושׁוע).

De naam Jesjoea (ישׁוּע) was gebruikelijk in de Tweede Tempelperiode en komt ook bijna dertig keer voor in de Hebreeuwse Bijbel (bijv. Ezra 3:2; Neh 3:19; 1 Kron 24:11). “Yeshua” (Jezus) is een verkorte versie van “Yehoshua” (Jozua). Als Yehoshua (יהושׁוע) “de Heer redt” betekent, dan betekent Yeshua (ישׁוּע) ofwel “hij [d.w.z. de Heer] redt” of gewoon “redding”. In feite maakt het Joods-Grieks geen onderscheid tussen “Jesjoea” en “Jehosjoea” en vertaalt het beide als Ἰησοῦς (Iēsous of “Jezus”).

De oorsprong van Jezus’ naam in het Hebreeuws omvat waarschijnlijk zowel de werkwoorden “zijn” (היה) als “redden” (ישע). In het evangelie van Matteüs staat de reden waarom de Messias “Jezus” wordt genoemd, omdat er een rechtstreeks taalkundig verband bestaat tussen zijn naam en de redding van Gods volk: “Gij zult zijn naam ‘Jezus’ noemen, want hij zal zijn volk redden van hun zonden” (1:21). Voor zover Jezus’ naam afkomstig is van het Hebreeuwse woord voor “redding”, is Matteüs’ argument volkomen logisch: Miriams zoon moet “redding” worden genoemd, juist omdat “hij/de Heer zijn volk zal redden” van hun zonden.

Het probleem met “Yahshua” is niet dat de oorspronkelijke naam van Jezus niet van beide wortels afkomstig kan zijn (in feite kan dit wel het geval zijn, aangezien “Jezus” zo nauw verwant is aan “Yehoshua”). Het belangrijkste punt is dit: terwijl de naam “Jesjoea” algemeen voorkomt in Joodse bronnen, is de spelling/uitspraak van “Jehosjoea” helemaal niet bekend. Uiteindelijk moeten we afspreken dat, ook al klinkt het vanuit theologisch perspectief misschien passend voor “Jah zal redden” – en dus om te speculeren dat Jezus’ naam “Yahshua” zou kunnen zijn geweest – zolang er geen bewijs van het tegendeel wordt gevonden, de naam “Yahshua” alleen in het hypothetische domein bestaat; dat wil zeggen, “Yahshua” is alleen een echte naam in de gedachten van degenen die ervoor pleiten.

Van: Messianic Jewish Book Club

Dit bericht is geplaatst in Diversen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *