Het Messiaanse geduld

De Gemara vraagt: Wat is de betekenis van de zin “En het verklaart [veyafe’aĥ] van het einde, en liegt niet”? Rabbi Shmuelbar Naĥmani zegt dat Rabbi Yonatan zegt: Mogen zij die het einde der dagen berekenen vervloekt worden [tippaĥ], aangezien zij zouden zeggen zodra het einde der dagen, dat zij berekend hebben, is aangebroken en de Messias niet gekomen is, dat hij helemaal niet meer zal komen.

In plaats daarvan is het juiste gedrag om te blijven wachten op zijn komst, zoals staat geschreven: “Al duurt het nog zo lang, wacht erop.” Voor het geval je zegt dat wij vol verwachting wachten op het einde der dagen en dat de Heilige, Gezegend zij Hij, niet wacht op het einde der dagen en Zijn volk niet wil verlossen, staat er in het vers: “En daarom zal de Heer wachten, om u genadig te zijn; en daarom zal Hij verhoogd worden, om Zich over u te ontfermen; want de Heer is een oordelende God; gelukkig zijn allen die op Hem wachten” (Jesaja 30:18).

Rambam, Hilchot Melachim 12:1

Veronderstel niet dat in het Messiaanse tijdperk enig facet van de aard van de wereld zal veranderen of dat er vernieuwingen in het scheppingswerk zullen zijn. Integendeel, de wereld zal doorgaan volgens zijn patroon.

Hoewel Jesaja 11:6 zegt: ‘De wolf zal bij het lam wonen, de luipaard zal bij de jonge geit liggen’, zijn deze woorden een metafoor en een gelijkenis. De interpretatie van de profetie is als volgt: Israël zal veilig samenwonen met de goddeloze heidenen, die worden vergeleken met een wolf en een luipaard, zoals in de profetie Jeremia 5:6: ‘Een wolf uit de woestijn zal hen verwoesten en een luipaard zal hun steden besluipen.’ Zij zullen allen tot het ware geloof terugkeren en niet langer stelen of vernielen. In plaats daarvan zullen zij toegestaan voedsel eten in vrede met Israël, zoals Jesaja 11:7 zegt: ‘De leeuw zal stro eten als een os.’

Ook andere Messiaanse profetieën van deze aard zijn metaforen. In het Messiaanse tijdperk zal iedereen zich realiseren welke zaken door deze metaforen werden geïmpliceerd en welke zinspelingen ze bevatten.

Rambam, Hilchot Melachim 12:2

Onze Wijzen onderwezen: “Er zal geen verschil zijn tussen het huidige tijdperk en het Messiaanse tijdperk, behalve de bevrijding van onze onderwerping aan de heidense koninkrijken.”

De eenvoudige interpretatie van de woorden van de profeten lijkt te impliceren dat de oorlog van Gog en Magog zal plaatsvinden aan het begin van het Messiaanse tijdperk. Vóór de oorlog van Gog en Magog zal er een profeet opstaan om Israël te inspireren rechtschapen te zijn en hun harten voor te bereiden, zoals Maleachi 3:22 zegt: ‘Zie, Ik zend u Elia’.

Hij zal niet komen om de reinen onrein te verklaren, of om de onreinen rein te verklaren. Hij zal niet de afstamming betwisten van hen van wie verondersteld wordt dat ze een goede afstamming hebben, noch zal hij de afstamming valideren van hen van wie verondersteld wordt dat hun afstamming onzuiver is. In plaats daarvan zal hij vrede in de wereld stichten, zoals ibid. 3:24 vervolgt: ‘Hij zal de harten van de vaders naar de kinderen keren.”

Er zijn wijzen die zeggen dat de komst van Elia vooraf zal gaan aan de komst van de Masjiach. Al deze en soortgelijke zaken kan de mens niet met zekerheid weten totdat ze zich voordoen, want deze zaken zijn niet gedefinieerd in de woorden van de profeten en zelfs de wijzen hebben geen vaste traditie over deze zaken, behalve hun eigen interpretatie van de verzen. Daarom is er een controverse onder hen over deze zaken.

Ongeacht het debat over deze kwesties, behoren noch de volgorde van het plaatsvinden van deze gebeurtenissen noch hun precieze details tot de fundamentele beginselen van het geloof. Een persoon zou zich niet moeten bezighouden met de Aggadot en homiletiek over deze en soortgelijke zaken, noch zou hij ze als essentieel moeten beschouwen, want het bestuderen ervan zal geen vrees of liefde voor God brengen.

Evenzo moet men niet proberen de vastgestelde tijd voor de komst van Masjiach te bepalen. Onze Wijzen verklaarden: “Moge de geesten van hen die de tijd van de komst van Masjiach proberen te bepalen, verjaren! In plaats daarvan zou men moeten wachten en geloven in de algemene opvatting van de zaak zoals uitgelegd.

 

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *