Hermeneutiek: het belang van de historische context in de narratieve Bijbelse geschiedschrijving

Zie ook:

Robert Alter – The Art of Biblical Narrative – Samenvatting hoofdstuk 2

Liked it? Take a second to support Robbert Veen on Patreon!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *