Eredienst Knokke 27 september 2020 – in De Branding

Eredienst De Hoeksteen – VPKB Knokke-Heist
27 september 2020

Voorganger ds. Robbert Veen

1. Muziek vooraf
2. Welkom, Mededelingen
3. Stil gebed
4. Votum en groet
5. Psalm 84:1, 4
6. Gebed
7. Gez. 192:1-6
8. Schriftlezing en verkondiging
9. Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader
Die een bron van vreugde is
louter goedheid en genade
licht in onze duisternis
Hij, de Koning van de kosmos
het gesternte zingt Zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer

Ik geloof in Jezus Christus
Die voor ons ter wereld kwam
Zoon van God en Zoon des mensen
goede Herder, Offerlam
Door te lijden en te sterven
groot is het geheimenis
schenkt Hij mij het eeuwig leven
dat uit God en tot God is

Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen God zij glorie
uit het graf is opgestaan.
Door het brood dit is Mijn lichaam
door de wijn dit is Mijn bloed
geeft de Vredevorst mij vrede
maakt Hij alle dingen goed

Viering Avondmaal

10. Gez. 330

11. Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

12. Slotlied:

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord

Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal

13. Uitzending en zegen

14. Amenlied (Gez. 456:3)

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *