De zegen en de vloek – Deuteronomium 11:26

Deut. 11:26 Ziet, ik stel ulieden heden voor, zegen en vloek: 27 Den zegen, wanneer gij horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods, die ik u heden gebiede; 28 Maar den vloek, zo gij niet horen zult naar de geboden des HEEREN, uws Gods, en afwijkt van den weg, dien ik u heden gebied, om andere goden na te wandelen, die gij niet gekend hebt.

Rasjie:

ראה אנכי … ברכה וקללה Ziet, ik stel ulieden heden voor, zegen en vloek: – deze worden later respectievelijk op de berg Gerizim en op de berg Ebal gereciteerd (vgl. v. 29).

Ramban:

De betekenis van het vers is als volgt: “Ik heb ‘voor jullie’ een weg [tot zegening] en een weg [tot vloek] uitgestippeld. En de uitdrukking ‘voor jullie’ betekent dat jullie zelf moeten kiezen wat jullie willen en Ik zeg jullie dat de zegen jullie ten deel zal vallen als jullie de geboden uitvoeren en de vloek als jullie ze niet uitvoeren.”

Sforno:

ראה, Let goed op, zodat je niet bent zoals de volkeren van de wereld die alles halfslachtig aanpakken en altijd proberen een middenweg te vinden. Onthoud dat אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, ik stel jullie deze dag voor de keuze tussen twee uitersten, tegenpolen. De ברכה is een uiterste in die zin dat het je meer geeft dan je nodig hebt, terwijl de קללה een ander uiterste is dat ervoor zorgt dat je minder hebt dan je basisbehoeften. Je hebt de keuze uit beide; je hoeft alleen maar een keuze te maken.

Samson Raphael Hirsch

V. 26. ראה enz. Dit is de afsluiting van het inleidende overzicht en de overgang naar het compendium van wetten voor het geslacht van het bezit van het land. ראה niet op de goede trouw van een ander in te gaan, uit alles wat je tot nu toe zelf hebt ervaren en wat in de vorige terugblik in je bewustzijn is opgeroepen, trek je de zelfovertuiging dat God je toekomst, die heilzaam of vervloekend vorm moet krijgen, volledig in je eigen hand heeft gelegd door Zijn wet die door Mosjé aan jou is overgeleverd.

Maar: vers 27

אֶת־הַבְּרָכָה אֲשֶׁר תִּשְׁמְעוּ אֶל־מִצְוֺת יְהֹוָה אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם הַיּוֹם׃

de zegen, als (?) [dat] gij naar de geboden van de HEERE, uw God, zult luisteren, die Ik u heden gebied;

NB:                שכר מצווה מצווה

 

 

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *