Waarom is het Messiaanse jodendom niet aanvaardbaar voor de orthodoxie?

Door ARI MONTANARI

Als ik een groene appel neem en hem rood verf, is het dan nog een appel? Als ik het christendom neem en het beschilder met elementen van het jodendom, waarvan het al veel elementen heeft overgenomen en herzien uit het jodendom, zou het dan nog christendom zijn? Wordt een geloof, of een godsdienst, of een systeem van theologieën die met elkaar overeenstemmen, ook beschouwd als van hetzelfde merk? Als ik je David noem, of Dovid, of Davide, ben je dan nog David? Is dit niet hetzelfde met het messiaanse merk van het christendom? Terwijl de theologie hetzelfde is, of identiek, maar zij incorporeren sommige rabbijnse tradities, hoe zij die ook gebruiken, is het nog steeds gewoon het oude christendom?

Ik weiger te erkennen dat de messiaans-christelijke variant van hun religie ook maar iets met het jodendom te maken heeft. Zij kozen er op een dag voor om de heilige elementen, tradities en praktijken van het geloof van de G-d van Israël te gebruiken om hun vroegere Joden, die nu christelijke bekeerlingen zijn, een nieuwe naam te geven. Het feit blijft hetzelfde, wanneer iemand het geloof van zijn vaderen in het Jodendom verlaat en de Christelijke godsdienst omarmt, geworteld in het Katholicisme, – of hij dat nu leuk vindt of niet, het is zo -, wanneer hij dit doet is hij niet langer Jood maar Christen.

Christenen zijn niet toegestaan onder de wet van terugkeer in Israël. Als een Jood een strategische keuze maakt om zijn geloof in Hashem af te wijzen en het geloof van de Paus te omarmen, is het die persoon niet toegestaan om terug te keren naar het Land Israël onder de Wet van Terugkeer. Misschien vinden de liberalen mijn visie extreem, maar wat zegt de Torah van Hashem? Na’aseh V’nishma is één antwoord. Eerst zullen we doen en gehoorzamen en dan zullen we luisteren en leren. Velen hebben dit vandaag de dag verdraaid om het negeren van de voorschriften en geboden van Torah te rechtvaardigen. Nu hebben we “geleerden” die de Torah herinterpreteren om hun seculiere en moderne wereldbeelden en levensstijlen te rechtvaardigen.

Onthoud, zij die Torah verwerpen krijgen nu hun beloning op aarde. Zij die Torah verwerpen zijn verworpen en onbekend voor Hashem als Joden. Zij die de Torah verwerpen en om het even welk theologisch of religieus systeem buiten de Torah omhelzen, zijn een deel van een ander geloofssysteem, messiaanse christenen inbegrepen. Dit omvat voormalige Joden die de Assemblies of God omhelzen, of The Foursquare Church, of de MJAA, UMJC of welke christelijke entiteit dan ook die deze valse titel toestaat, op ongepaste wijze gebruikmakend van de tradities van het Jodendom. In een recent artikel op de JPost door Tamara Zieve, schreef zij een geweldig stuk over waarom messianisten worden afgewezen door het mainstream Judaïsme en Israël.

Zij wijst op een verwijzing van Rabbi David Rosen van het Opperrabbinaat van Israël die duidelijk zegt:

“Als mensen geloven dat Jezus één van de drie-enige personen van God is, dan moeten zij eerlijk zijn als zij zichzelf als christen identificeren.”

Het is duidelijk dat dit de waarheid is en dat hier de grens moet worden getrokken. Als je gelooft zoals Rabbi Rosen opmerkte, dan ben je niet van het Joodse geloof. En Joden zullen, net als wij, u onder het christelijke merk scharen en zijn bereid ons geloof te verdedigen tegen elke aanval of poging tot bekering als een agressieve daad om de Joodse cultuur, traditie en het geloof van de G-d van Israël te vernietigen en te elimineren. Want wij hebben meer dan 3000 jaar stand gehouden en hebben oorlogen en kruistochten overleefd, en zullen pogingen om Israël te kerstenen of pogingen om Joden te bekeren door hun christelijke liefde, overleven. Want wij zijn Joden, bevolen om Joden te zijn en zullen altijd Joden blijven, trouw aan Hashem, voordat wij ooit hun pogingen erkennen om ons te bekeren met welke tactiek dan ook die zij ook afleiden en tegen ons gebruiken. Assimilatie en integratie is waar wij onze ergste vijand vinden.

Het christendom is de essentie van integratie en assimilatie. Het is de antithese van Joodse tradities, voorschriften en Joodse cultuur. Deuteronomium 13 is duidelijk, wij zullen de Heere onze G-d volgen, Zijn geboden onderhouden, naar Zijn stem luisteren, Hem aanbidden, en ons aan Hem vastklampen. Want het is een test en een test die we niet zullen falen. Want deze waarschuwing van Hashem is duidelijk voor ons dat deze pogingen om te misleiden, te proselitiseren, te bekeren of te manipuleren voor altijd verworpen zullen worden .

Want de Tora is eeuwigdurend, onveranderlijk en voor alle generaties.

Dit bericht is geplaatst in Jodendom. Bookmark de permalink.

Eén reactie op Waarom is het Messiaanse jodendom niet aanvaardbaar voor de orthodoxie?

 1. Raymond schreef:

  Beste Ari,

  Ik moet even wat van mijn hart, en ik wil vooraf zeggen dat ik heel goed begrijp wat je zegt, maar ik heb enkele vragen / opmerkingen daarover te weten:

  Je zegt heel terecht “Want de Tora is eeuwigdurend, onveranderlijk en voor alle generaties” en ook “Na’aseh V’nishma” wat bij mij ook een reactie van amen en amen geeft. Ik kan tevens op veel wat je zegt over het Christendom ook meegaan maar ik vraag me af in hoeverre het Jodendom dan echt bovenstaande uitspraken gelooft en doet?

  Wie zijn die Israëlieten die voor de berg staan?
  Ten eerste gingen in de exodus behalve Israël nog andere mee (Tora) => 38 En veel vermengd volk trok ook met hen op, en schapen, en runderen, gans veel vee.
  Wat gebeurde er met al die vreemdelingen, wat mochten ze wel of niet?

  (Tora) => 48 Als nu een vreemdeling bij u verkeert, en den HEERE het pascha houden zal, dat alles, wat mannelijk is, bij hem besneden worde, en dan kome hij daartoe, om dat te houden, en hij zal wezen als een ingeborene des lands; maar geen onbesnedene zal daarvan eten. 49 Enerlei wet zij voor den ingeborene, en den vreemdeling, die als vreemdeling in het midden van u verkeert.

  Zegt de Tora niet dat een ieder die gelooft in de ene, in JHWH en doet wat Hij zegt dat hij / zij onderdeel is van Israël?
  Is het niet zo dat onder deze voorwaarde het niet uit maakt, welke religie je verdedigd?
  Het ligt namelijk niet onder welke religie je, je schaart maar met wie of met welke God heb je een relatie?

  Zegt Tora bijvoorbeeld ook niet (Tora)=>” 3 Geen Ammoniet, noch Moabiet zal in de vergadering des HEEREN komen; zelfs hun tiende geslacht zal in de vergadering des HEEREN niet komen tot in eeuwigheid.” En toch wordt Ruth een Moabitische, niet alleen bij het volk als 1 geschaard, zij is de grootmoeder van Koning David!

  Trouwens gaat het hele volk, de 12 stammen en de vreemdelingen voor het merendeel niet meteen in de fout? Want 40 dagen nadat Mozes uit zicht is hebben ze al een leuk feestje bedacht met hun afgodje. Hoe serieus waren zij toen ze zeiden (Tora) =>”Al wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen”

  Je hebt in 1 ding gelijk; het traditionele Christendom wat de Katholieke kerk heeft voortgebracht is 1 poel van heidense gebruiken wat haaks op Tora staat, maar welk goeds heeft het Judaïsme voortgebracht, of welk andere religie dan ook.
  Ik stel voor dat een ieder doet wat hij/zij zegt, beseft dat je een belofte maakt met de levende God, als je zegt “al wat JHWH zegt zal ik doen”

  Tenslotte is niet het enige wat Hij wilt gehoorzaamheid, boven al het andere en dan gehoorzaamheid aan Hem en niet aan een of andere paus , rabbi of ….

  Shalom Raymond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *