John Wesley en George Whitefield

Integrale weergave van het tweede deel van de sessie in Gorssel over de geschiedenis van de Reformatie.
Na de pauze spraken we over de tijdlijn van de Great Awakening van 1730 tot 1750 met het accent op Georg Whitefield en John Wesley. Dit is de eeuw van de strijd om het karakter van de genade. Er komt een Revival van het evangelie binnen de Reformatie-kerken. Het piëtisme op het vasteland van Europa en het Puritanisme in Engeland werken de Reformatie nader uit.

Sola Gratia wordt alom aanvaard, maar wat betekent het?
Discussies over de predestinatie zijn het meest karakteristiek voor de theologische problemen van deze tijd. Tegelijkertijd is het een periode van ongekende groei van het evangelie in de wereld. De opkomst van het Methodisme is opvallend. Aan het eind van de eeuw begint de bloeiperiode van die kerk, Tussen 1790 en 1840 spreekt men van de Seciond Great Awakening die vooral een enorme groei van de methodisten heeft laten zien.
Die Methodisten zijn wel verdeeld over de kwestie van de predestinatie.