Israël, de getuige van de verlossing – Jesaja 43 deel 1 en 2

Eerste deel van de bespreking van Jesaja 43.

Vanwege een falende microfoon moest het opnieuw! Vandaar in twee delen. In het eerste deel vers 1 tot en met 13

A. Herhaling van Gods belofte aan het volk (1-7)

B. Israël als de getuige van de verlossing (8-13)

Tweede deel van de bespreking van Jesaja 43.

In het tweede deel vers 14 tot en met 28 

C. Verlossing uit Babel beschreven (14-21)

D. Boetepreek tegen Jeruzalem over de falende eredienst en Israëls zonden (22-28)

 

De vorst onder de profeten – Jesaja (deel 1)

Het aangekondigde nieuwe project is Jesaja 40-66 geworden. Fascinerende tekst. Deze keer de inleiding op de plaats van de “late profeten” in de canon van het OT, en inleidende opmerkingen over de profeet Jesaja en de historische context. Daarnaast een overzicht van Jes. 1-35 (Het Boek van het oordeel) en Jes. 36-39 (het intermezzo over Hizkia) en de messiaanse teksten in het eerste gedeelte.