Die al uw krankheden geneest… verkondiging over Psalm 103:3, 5

Waarom laat God toe dat wij ziek worden?

  • Omdat Hij de goede uitkomst er al van weet.
  • Omdat het Zijn doel dient om ons te vormen naar het beeld van Zijn Zoon.
  • Omdat het ons gehoorzaamheid en afhankelijkheid leert.
  • Omdat het ons vaak de kans geeft tot bezinning en verdieping van ons geloofsleven.
  • Omdat lijden ons loutert.

[embeddoc url=”http://koinoniabijbelstudie.org/wp-content/uploads/sermons/2017/01/preek-avonddienst-8-januari-2017.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Meditatie voor 6 januari 2017 – De wan is in Zijn hand

We moeten ons Christus niet voorstellen als “lieve man”. Hij kwam ook om Gods oordeel ten uitvoer te brengen, zoals blijkt uit de toespraak van Johannes de Doper in Mattheus 3. Daarover gaat vandaag de meditatie: de wan is in Zijn hand, Hij zuivert de wereld, de gemeente maar ook ons persoonlijke leven.

Kaïn en Abel – Bijbelse theologie deel 6

De geschiedenis van Kaïn en Abel.

  • Hoe zet het streven naar onafhankelijkheid tegenover God zich voort in een onverschilligheid tegenover de naaste?
  • Is de menselijke samenleving geconstitueerd door arbeid en zorg die elkaar moeten aanvullen?
  • Wat zijn de motieven achter (de eerste) moord?
  • Is er een verschil tussen de “vervreemding” van de mens en de “verdrevenheid” van de mens?
  • Wat was de oorspronkelijke verhouding tussen de “man en zijn broeder op de akker”, gezien vanuit Genesis 4?

Dit zijn enkele vragen waarop deze bijbels-theologische les probeert een antwoord te geven.

[embeddoc url=”http://koinoniabijbelstudie.org/wp-content/uploads/2017/01/bijbelse-theologie-6-Kain-en-Abel.pptx” download=”all” viewer=”microsoft”]

JE KUNT OOK ALLEEN LUISTEREN:

Bijbelbespreking: waarom de kinderdoop?

Een levendige discussie op de bijbelbespreking van woensdag 4 januari 2017. Waarom de kinderdoop? Zondag 25 van de Catechismus maakt immers duidelijk dat de rechtvaardiging berust op een levendmakend geloof, dat een gave is van de Heilige Geest. Het sacrament van de doop is daarvan het zichtbare teken – namelijk van de toezegging van God om vergeving van zonden te schenken.
Wie deze toezegging en belofte benadrukt komt dan ook uit bij vraag 74: Zal men ook jonge kinderen dopen? Het antwoord is dan JA, omdat deze toezegging ook jonge kinderen geldt. Wie echter benadrukt dat de persoonlijke geloofsbeslissing de conditie is van de doop, zal alleen de volwassendoop overwegen. De vraag is, of we vanuit onze Calvinistische traditie daarin kunnen meegaan – om dus alleen de volwassendoop te accepteren – omdat daarin de eigen werkzaamheid van de mens tezeer wordt benadrukt en de overmacht van God in bekering en geloof uit het zicht raakt.

Meditatie voor 3 januari 2017 – Gods onuitsprekelijke gave

Meditatie over 2 Kor. 9:15.
Gods onuitsprekelijke gave in Christus roept onze dankbaarheid op – onuitsprekelijk diep waren we gezonken in een onuitsprekelijke zonde en schuld. Maar Gods gave bracht ons verlossing en vergeving. Laten we dan komen tot een onuitsprekelijke dankbaarheid en sprakeloze aanbidding tegenover de God die ons met Zijn rijkdom uit de armoede verlost heeft.