Messiaans jodendom en de triniteit – Mark Kinzer (1/2)

Eerste van twee video’s over het probleem van de Triniteit en het concilie van Nicea vanuit Messiaans-joods perspectief. In deze aflevering schets ik aan de hand van een artikel van Mark Kinzer het probleem: Vanuit het Christendom is de belijdenis dat Jezus God is, de kern van het Christelijk geloof. Daarmee stemt het jodendom overeen, maar met een negatieve waardering: dat maakt het Christendom tot ‘avodah zarah’, d.i. een vorm van afgoderij. Hoe moet het messiaans jodendom, dat zowel volledig joods en volledig Christelijk wil zijn, haar positie nu bepalen? Kan het iets met de oude Credo’s met het risico ook als afgodisch te worden beoordeeld? Of moet het strak het verbod op afgoderij uit het jodendom volgen en de Christelijke bevestiging van Jezus’ godheid afwijzen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *