Laatste dienst in Knokke (waarschijnlijk)

LvK 443
votum
Psalm 118:1, 2
Gebed
LvK 21:1, 2
lezing Johannes 1:1-18
Psalm 119:1, 5
verkondiging
LvK 444
overdracht dienst aan Jannica de Prenter

– Woordje voor de vertrekkende predikant (naar dienstboek 253-254 – orde van afscheid voor een dienaar des Woords
– Lezen: Jesaja 40:6-8 en 1 Tess 2:13
– Psalm 103 ‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren’, vers 1, 6 en 7
– Mini-meditatie over Jes 40:6-8 (verwijzing naar Jer 15:16)
– Orgelspel?
– Dankgebed, voorbeden en Onze Vader
– Slotlied 330 LvK ‘Heb dank, o God van alle leven’, vers 1, 2 en 3
– Zending en zegen
– Lied 456, vers 3 ‘amen, amen, amen’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *