Johannes – evangelie


VIDEO EN AUDIO OVER HET EVANGELIE NAAR JOHANNES


 

#1 HET KARAKTER VAN HET EVANGELIE NAAR JOHANNES

#2 JOHANNES 1 – INLEIDING

#3 JOHANNES 1:1-5 – LICHT EN LEVEN

 

#4 HET WONDER VAN HET BROOD DAT NIET OPRAAKT

#5 JEZUS ALS HET WARE BROOD UIT DE HEMEL

#6 JOHANNES 7:1-11- JEZUS EN ZIJN BROERS

#7 HET NAGESPREK OVER JOHANNES 7:1-11

#8 JOHANNES 7:12-36 – HET TWISTGESPREK OVER JEZUS

#9 NABESPREKING JOHANNES 7:12-36

 

#10 (Na)bespreking Johannes 8 vanaf vers 12


 DE TEKSTEN OVER HET EVANGELIE NAAR JOHANNES


ZOON VAN GOD – DEEL 1 – JOHANNES 1 T/M 7

Dit boek wil een inleiding zijn tot het begrip van het evangelie naar Johannes. Het wil het concrete geloofsleven en het leven van de gemeente met de uitleg van dat boek verbinden. Ik heb niet geprobeerd een “academisch”  commentaar te schrijven. De verschillende teksten die hier bijeengebracht zijn, zijn voor een groot deel te beschouwen als preekschetsen. Daarom zijn er  ook geen verwijzingen te vinden naar andere commentaren, noch is er veel aandacht voor het Griekse origineel van het evangelie.

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download

ZOON VAN GOD – DEEL 2 – JOHANNES 8 T/M 14

Dit is het tweede deel van mijn driedelige serie commentaren op het evangelie naar Johannes. Ik heb niet gepoogd een academisch commentaar te schrijven, maar wilde de gemeente van Christus dienstbaar zijn met een commentaar dat dit evangelie weergeeft zoals het door de schrijver bedoeld is, en vanuit het beginsel dat “elk Schriftwoord door God is ingeblazen”- 2 Tim. 3:16. Het evangelie naar Johannes is Gods Woord aan ons! En daarom mogen we het zo bestuderen dat de Persoon van Christus wordt voorgesteld aan ons verstand zowel als aan ons hart. Dat was dan ook mijn wens en gebed, dat de lezer dichterbij Jezus zou komen en in zijn en haar geloof zou worden verlicht en gesterkt.

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download

ZOON VAN GOD – DEEL 3 – JOHANNES 15 T/M 21

Dit is het derde deel over het evangelie naar Johannes dat ik schreef
tussen 2014 en 2017. Drie delen “expositorisch” commentaar op dit
evangelie – vooral gericht op de
verkondiging van het evangelie.
Ik voel mij bevoorrecht dat ik dit project mocht beginnen en nu ook
mag afsluiten. Als ik dit schrijf zijn de Kerstdagen van 2017 net achter
de rug. Bijzondere dagen voor mijn vrouw en mij persoonlijk. We zijn nu
even zonder gemeente, maar meer gehecht aan Gods Woord dan ooit
tevoren. Dat is wat Gods Geest de laatste jaren in ons beiden steeds
sterker heeft gewerkt: eerbied en liefde voor Zijn Woord. Dat Woord
troost, vermaant, onderwijst en spoort ons aan om te volharden in het
“eenmaal aan de heiligen overgeleverde geloof.” Het leert ons de liefde
van God kennen en het karakter van Christus. Mijn fascinatie voor dat
Woord, die al begon in mijn jeugd, is de laatste jaren alleen nog maar
sterker geworden

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download