Israël hoeft Jezus niet als Messias te aanvaarden…

Gabriela Reason:  (1)

“Eén van de centrale uitdagingen waar het Messiasbelijdend Jodendom voor staat is hoe zich te oriënteren tegenover het moderne modern evangelisch protestantisme en het reguliere Amerikaanse jodendom. . . . Messiaans Jodendom is historisch voornamelijk geworteld in de evangelische bewegingen van de twintigste eeuw… hoe verder Messiasbelijdende Joden zich verwijderen van het evangelicalisme, hoe meer zij zich identificeren met de Joodse gemeenschap.”

Stephen Burnhope: (2)

“Het Messiasbelijdende Jodendom zou natuurlijk al een zeer goede positie moeten hebben om een onderscheidende bijdrage te leveren aan het Christelijke doctrinaire denken. De beweging zou een unieke plaats moeten hebben in het vervullen van Jezus’ bewering dat “iedere Torah-leraar die tot een talmid voor het Koninkrijk der Hemelen is gemaakt, is als de eigenaar van een huis die zowel nieuwe als oude dingen uit zijn berging haalt”. Zodra het theologisch anti-judaïsme dat het evangelicalisme waarbinnen het Messiaans Jodendom werd geboren, lange tijd heeft gekenmerkt, is weggenomen, kan dit potentieel zeker worden gerealiseerd. De doctrine van verzoening lijkt een perfect startpunt te bieden. […]

Geen van deze discussies raakt nog aan de “olifant in de kamer” voor zover het de soteriologie betreft. Namelijk, de mate waarin het bijbelse Israël een aparte eeuwigdurende verbondsrelatie met God kan hebben die geen expliciete aanvaarding van Jezus als haar Messias vereist, en hoe die relatie dan zou passen bij de traditionele christelijke opvattingen (niet in het minst over de uniciteit en centraliteit van Christus). Het is één ding om theologisch anti-judaïsme en zijn supersessionistische nakomelingen te verwerpen; het is een heel ander om de doctrinaire implicaties ervan te doorgronden. […]

Het zou prachtig zijn als Messiasbelijdende Joodse theologen hun aandacht zouden richten op de theologische weergave van een doctrine van verzoening die de verbondsrelatie weerspiegelt waarop Israëls relatie met zijn God is gegrondvest en die in directe continuïteit daarmee staat. Dit zou een opwindend samenwerkingsproject zijn dat een onderscheidende bijdrage zou kunnen leveren aan de reguliere christelijke theologie.”

Stephen Burnhope


  1.  “Competing Trends in Messianic Judaism: The Debate Over Evangelicalism,” in Kesher Journal, Issue 17, Spring 2004.
  2. Stephen Burnhope, “Toward a Messianic Jewish Doctrine of the Atonement,” on Kesher Journal, Spring 2022
Dit bericht is geplaatst in Jodendom. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *