IBC – de schepping is Gods Tempel

Waar gaat de schepping over?

Op het eerste gezicht lijkt Genesis 1 een eenvoudig verslag van de schepping van de wereld vanuit een biologisch perspectief. Hoewel de tekst de natuurlijke orde beschrijft, is de bijbelse boodschap breder dan de biologie: Genesis 1 vertelt ons vanuit een theologisch perspectief waarom de wereld is geschapen. Gods scheppingsactiviteit weerspiegelt het tempelbouwproces, zodat Genesis 1 de hele wereld beschrijft als een tempel waarin God heerst! Laten we de Hebreeuwse tekst onderzoeken om dit duidelijk te zien:

Het heiligdom van de wereld

Volgens Genesis 1:6 schept God een kosmisch baldakijn: “een uitgestrektheid (רקיע; raqia) te midden van de wateren.” Het woord voor “raqia” – soms vertaald als “uitspansel” – is hetzelfde woord dat gebruikt wordt voor het “plafond” van Gods tempel! “Loof God in zijn heiligdom; loof hem in de uitgestrektheid (רקיע; raqia) van zijn bolwerk” (Ps. 150:1). God bouwt de kosmos op dezelfde manier als de Israëlieten Gods heiligdom bouwen.

Gods tempelbouwproject

God gebiedt de priesters een “licht” (מאור; maor) te onderhouden in de tabernakel, het prototype van de Tempel: “Beveel de Israëlieten u heldere olie van geslagen olijven te brengen voor het licht (מאור; maor)” (Lev. 24:2). Dit herinnert eraan dat God de zon en de maan maakt, die de Bijbel “de twee grote lichten (מאורת; maorot) noemt, het grotere licht (מאור; maor) om de dag te domineren, en het kleinere licht (מאור; maor) om de nacht te domineren.” (Gen. 1:15).  Zelfs de zevendaagse schepping komt overeen met de tijdspanne van “zeven jaar” die Salomo nodig had om de tempel te bouwen (1 Kon. 6:38), en het daaropvolgende feest “voor het aangezicht van de Heer, onze God, zeven dagen” (1 Kon. 8:65). Terwijl andere oude volkeren ook tempels bouwden voor hun goden, beweerden de Israëlieten dat hun God leeft en regeert, niet alleen in een enkele Tempel, maar over de hele wereld!

Bron: Israël Bible Center

Dit bericht is geplaatst in Bijbels Hebreeuws, Bijbelse Theologie, BIJBELSTUDIE. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *