De waarheid over Jezus

Opnieuw een anonieme bron:

Wat is de waarheid over Jezus? Wie is Jezus? Johannes zegt: “Hieraan kent gij de geest van God: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God” (1 Johannes 4:2). Hebreeën voegt hieraan toe: “aangezien de kinderen dan deel hebben aan vlees en bloed, heeft ook [Jezus] aan hetzelfde deel gehad”, zodat hij ons kon verlossen en de duivel kon verslaan.

(Hebreeën 2:14-15). Delen in vlees en bloed kan alleen gebeuren als een persoon menselijk is, in alle opzichten, vanaf de conceptie tot aan de dood. in alle opzichten, vanaf de conceptie tot aan de dood. Pas bij de opstanding werd Jezus “goddelijk” gemaakt krachtens het eeuwige leven dat door YHWH was beloofd en geschonken. (Deze positie heet adoptianisme. Sommigen benadrukken in dit verband de neerdaling van de Heilige Geest bij de doop van Jezus, anderen spreken over Zijn opstanding – RAV)

De orthodoxe geloofsbelijdenis omvat “dat er één God is, eeuwig bestaand in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest” en “dat Jezus Christus … waarachtig God en waarachtig mens is.” Geen van deze uitspraken zijn Schriftuurlijk. Ze ontbreken niet alleen in de Schrift, ze zijn vals, verdraaiingen bedoeld om te misleiden. In feite zijn deze leugens over wie de ware God YHWH Zichzelf heeft geopenbaard, bedoeld om een andere god in de plaats van de waarheid te stellen. En het verandert wat de Schrift zegt dat waar is over de Messias van God: nakomeling van Eva, afstammeling van Juda en David, de zoon van God genoemd omdat hij verwekt is door de kracht van de heilige geest (Gen. 3:15; 49:10; 2 Samuël 7:12-16; Lucas 1:31-35). De Schriftteksten beschrijven een man/mens die is voorspeld, vervolgens leeft als een gehoorzame dienaar van God en de eerste vruchten van de opstanding is om de weg te wijzen voor de rest van ons mensen, niet een bovenmenselijke hybride die iets bereikt wat niemand anders kan nastreven.

Dit bericht is geplaatst in geloofsleven, Godskennis, Jodendom, Messiaans jodendom. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *