De valse kroning van de ware koning – Palmpasen 2017

We vieren vaak Palmpasen zonder te beseffen dat de intocht in Jeruzalem een onderdeel is van de lijdensweek. Als Jezus echter aan de discipelen vertelt wat Hem te wachten staat, dan spreekt hij niet over Zijn kroning maar over Zijn verwerping en naderende dood. Kijk maar in Markus 10:32-34. Een verwarrende en angstige menigte citeert bij de intocht verzen uit Psalm 118 zonder echt te beseffen wat dat allemaal betekent. Juist die Psalm spreekt ook over de steen die verworpen wordt door de bouwers, en over het feestoffer dat wordt vastgebonden aan het altaar.

Zeker, dat Jezus rijdt op een ezelsveulen is een vervulling van de profetie van Zacharia 9. “Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin” (9:9). Maar deze Koning trekt niet Jeruzalem binnen om Zijn aanspraak op de troon te bevestigen, maar Hij gaat als een Hogepriester de Tempel binnen, om de toestand van Zijn volk in ogenschouw te nemen, om het strijdtoneel te verkennen van deze laatste week. Jezus rijdt op maandag Jeruzalem binnen, keert op dinsdag terug om de Tempel te reinigen en zal op woensdag spreken met de Joodse leiders in de Tempel. Waarom op maandag? Omdat dit de dag was dat het Paaslam werd uitgekozen voor het offer in de Tempel, en de gelovigen in Jeruzalem het Paaslam kochten voor de maaltijd op donderdag. (De oude Kerk is het gaan vieren op zondag.)

De intocht in Jeruzalem is bedoeld als een provocatie tegenover de Farizeeën en de Schriftgeleerden. Zij waren van plan Jezus te vermoorden, maar wilden dat uitstellen tot na het Paasfeest. Met deze actie, vanwege de uitroepen van een verwarrende en angstige menigte, provoceerde Jezus een ingrijpen van de Joodse leiders. Het zette Judas ertoe aan om Jezus te verlaten en te verraden – op woensdag. Het zette de Joodse leiders ertoe aan om Hem al op donderdagavond te arresteren en vanwege de naderende sabbat al vroeg in de morgen aan Pilatus voor te geleiden. Zo gebeurde het, dat Jezus precies op het door God beschikte tijdstip zou worden gekruisigd als het ware Paaslam, dat de zonden van de wereld wegneemt. Terwijl het Paasoffer werd geslacht in de Tempel, gaf Jezus Zijn leven aan het kruis van Golgotha.

Als we Palmpasen bekijken in het licht van de gebeurtenissen van de hele week, wordt duidelijk dat het geen Kroning was. Nu ja, hooguit een valse Kroning van de ware Koning. Aan het begin van de Lijdensweek wordt duidelijk dat de Heere God alle gebeurtenissen in de hand heeft en dat Hij ervoor zorgt dat alles op Zijn tijd gebeuren zal. Dat is de echte reden dat wij Palmpasen vieren. Het is onjuist om ons te willen aansluiten bij de jubelende stemmen van deze angstige en verwarde menigte die niet weet wat ze zegt. Het kan voor ons geen Kroningsfeest zijn.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *