Bijbelbespreking Heemstede – 1 Johannes 5:13-21 (slot)

Johannes heeft zijn brief geschreven om aan zijn lezers zekerheid te geven over Gods openbaring met betrekking tot de behoudenis. Dit is de derde keer dat de bedoeling van dit schrijven wordt uitgedrukt met de formule “dit heb ik geschreven.” In 2:1 zegt Johannes dat hij deze dingen schrijft “opdat u niet zondigt.” En in 1:4 geeft hij als reden voor dit schrijven: “opdat onze blijdschap volkomen is.” In 2:12-14 wordt met dezelfde formule het karakter van de geadresseerden aangeduid. Voor Johannes is het aanknopingspunt van deze brief dat hij weet wat zijn broeders en zusters in hun geloof hebben ontvangen. Het is zijn zorg dat zij de blijdschap en de zekerheid van de vergeving, de kennis van de Heer en de gehoorzaamheid niet zullen verliezen. Doorgaan met het lezen van “Bijbelbespreking Heemstede – 1 Johannes 5:13-21 (slot)”

Robert Alter: The Art of Biblical Narrative #1

Samenvatting van het eerste hoofdstuk:

Een literatuurwetenschappelijke benadering van de Bijbel.

Literaire kunst speelt een grote rol in het Bijbelse verhaal en bepaalt de keuze van woorden, de verhaalde details, het tempo van de vertelling, de kleine bewegingen van de dialoog en het netwerk van verbindingen tussen delen van de tekst. Doorgaan met het lezen van “Robert Alter: The Art of Biblical Narrative #1”

Twee letters die alle verschil maken

Af en toe houd ik mij ook bezig met tekstkritiek. Dat wil zeggen met de wetenschap die probeert de tekst van het Nieuwe Testament nauwkeurig vast te stellen, om zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst te komen als maar mogelijk is. Die oorspronkelijke tekst is natuurlijk verloren gegaan, vermoedelijk door het intensieve gebruik ervan. Wat we hebben zijn de kopieën van de kopieën van die oorspronkelijke tekst. Doorgaan met het lezen van “Twee letters die alle verschil maken”