Tussen vertelling en dialoog – The Art of Biblical Narrative – samenvatting hoofdstuk 4

Hoofdstuk 4

Tussen vertelling en dialoog

Hoe presenteren de Bijbelse schrijvers een gebeurtenis in een verhaal door middel van een verwijzing binnen een dialoog?

Met gebeurtenis bedoel ik hier echt een “narratieve gebeurtenis”, en niet alleen maar een korte vermelding of samenvatting van feiten, zoals bijvoorbeeld in de geslachtsregisters gebeurt. Het tempo van de vertelling moet zodanig vertraagd worden, dat wij een scène voor ons zien die zich ontvouwt; we moeten in staat zijn om ons een beeld te vormen van de interactie van de personen, de motivaties, bedoelingen, karaktertrekken, en alle andere elementen die betekenis geven aan menselijk handelen. Juist in de weergave hiervan is de literaire verbeelding – beschreven in hoofdstuk twee – volop aan het werk. “Tussen vertelling en dialoog – The Art of Biblical Narrative – samenvatting hoofdstuk 4” verder lezen

Een theologie van de liefde – hoofdstuk 2 – samenvatting

1. De theologie van John Wesley wordt gedomineerd door het thema van de liefde. Elk onderwerp dat hij bespreekt wordt vanuit dit thema bezien en met behulp van dit thema aan elkaar gevlochten. Daarom kunnen we zeggen, dat het niet zozeer een theologie van de heiliging is maar een theologie van de liefde.

“Geef het in je hart een vaste grond, dat vanaf het moment dat God jou heeft gered van alle zonden, je op niets anders gericht moet zijn dan op het verkrijgen van meer liefde zoals beschreven in het 13e hoofdstuk van de eerste brief aan Korinthe. Er is geen hoger doel dan dit, totdat je wordt opgetild naar de boezem van Abraham.” (John Wesley) “Een theologie van de liefde – hoofdstuk 2 – samenvatting” verder lezen