Categorie archieven: Bijbelstudie

De arme en wijze jongeling – over Prediker 4:12-17

Geplaatst in Bijbels Hebreeuws, Bijbelstudie, BIJBELSTUDIE, KOINONIA LIVE! | Een reactie plaatsen

Hypocriet of zelfingenomen? – Lewis Keizer

Hypokritos was een term uit het Griekse theater, die “toneelspeler, aansteller” betekent. Jezus predikte tegen “huichelaars” in het Griekse Nieuwe Testament volgens de klassieke interpretatie, maar er was geen dergelijk Aramese woord. Waarom? Omdat er bij de Joden geen traditie … Lees verder

Geplaatst in Bijbelstudie, Jodendom | Een reactie plaatsen

IJdelheid der ijdelheden – eerste gesprek over Prediker (1:1-11)

Geplaatst in Bijbelse Theologie, BIJBELSTUDIE, Bijbelstudie | Een reactie plaatsen

Wat doet God in een nihilistische tekst?

Door het boek Prediker heen staan een aantal passages waarin God nadrukkelijk een rol speelt. Zijn die teksten ingevoegd zodat het hele boek in de canon kon worden opgenomen? Of maken ze een integraal bestanddeel uit van de tekst? AUDIO:

Geplaatst in bijbelbespreking, Bijbelstudie | Een reactie plaatsen

De verspieders – Likkutei Sichot

  De Sidra van Sjelach bevat de episode van de verspieders die Mozes uitzond om inlichtingen in te winnen over het land Kanaän. Tien van de twaalf verspieders keerden terug met geringschattende berichten, dat het land weliswaar vruchtbaar was, maar … Lees verder

Geplaatst in bijbelbespreking, Bijbelstudie, Jodendom | 1 reactie

De Bijbel niet lezen is een zonde

Zonde is elk woord, elke gedachte, elk motief of elke daad die “niet aan de heerlijkheid van God” voldoet (Romeinen 3:23). Zonde is het overtreden van Gods wet en rebellie tegen Zijn natuur en decreten. Als God wil dat we … Lees verder

Geplaatst in bijbelbespreking, Bijbelstudie | Een reactie plaatsen

Vergaderen rondom een tekst – wat de Kerk verloor toen ze geen synagoge meer was

Het belangrijkste kenmerk van de synagoge was de centrale plaats die de Torah innam in het leven van de joodse gemeenschap. De tekst werd bestudeerd, vereerd, voor het dagelijks leven toepasbaar gemaakt en uit het hoofd geleerd. De gesprekken over … Lees verder

Geplaatst in Bijbelse Theologie, Bijbelstudie, Jodendom, kerkgeschiedenis | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen

De innerlijke farao -Ex. 10:28, 29

Na de plaag van de duisternis stemde Farao erin toe het Joodse volk uit te zenden – maar op zijn eigen voorwaarden. Toen Mozes deze voorwaarden weigerde, kwam Farao terug en stuurde Mozes boos weg. De zucht naar macht (וַיֹּאמֶר … Lees verder

Geplaatst in Algemeen, Bijbelse Theologie, BIJBELSTUDIE, Bijbelstudie, Israël | Een reactie plaatsen

Wij die geloven, gaan in Zijn rust – Hebr. 4:1-13

Koinonia Live van 10 december 2021 ging over Jezus, die hoger staat dan Jozua. Over de eeuwige rust, over de mogelijkheid van afval, en het grote wapen tegen verharding en verslapping van ons geloof, namelijk Gods Woord, scherper dan enig … Lees verder

Geplaatst in BIJBELSTUDIE, Bijbelstudie, KOINONIA LIVE! | Een reactie plaatsen

Het huwelijk als beeld van Christus en de Gemeente

Episode van Koinonia Bijbelstudie Live!, eerder gepubliceerd als video op YouTube.  Een moeilijk onderwerp! Volgens mij leert de Bijbel de complementariteit van man en vrouw, d.w.z. er is geen sprake van “egalitarisme”. Man en vrouw zijn als mens, als burger, … Lees verder

Geplaatst in bijbelbespreking, Bijbelstudie, KOINONIA LIVE! | Een reactie plaatsen