Leren van de Rabbijnen – afdeling 1 – het dagelijkse leven. (3)

Leviticus 20:23 zegt: “U mag niet wandelen overeenkomstig de verordeningen van het volk dat Ik voor u uitga verdrijven.” Dat geldt ook voor de gebruiken van het land Egypte die Israël niet mag navolgen. “U mag niet in hun verordeningen gaan” (Lev. 18:3). Dat geldt vooral voor de zaken die verbonden zijn met de afgodendienst van de volkeren in het land dat Israël nu in bezit neemt- Deut. 12:2. “Leren van de Rabbijnen – afdeling 1 – het dagelijkse leven. (3)” verder lezen

Leren van de Rabbijnen – afdeling 1 – het gebedsleven. (2)

Psalm 26:6 zegt, “Ik was mijn handen in onschuld.”

In de tijd van de Tempel was het opgedragen aan de priesters om elke morgen de handen te wassen voorafgaande aan hun dienst. Dat werd verbonden met Psalm 26 vanwege het tweede deel van vers 6: ” Ik ga rondom Uw altaar, Here.”

Het wassen van de handen is een extern symbool van de reiniging die nodig is om priesterlijke dienst voor het aangezicht van de Here te verrichten. Twee overwegingen zijn hier van belang. “Leren van de Rabbijnen – afdeling 1 – het gebedsleven. (2)” verder lezen

De discipelen en wij

Alles wat tot de discipelen wordt gezegd in het evangelie, is van toepassing op ons.
Niet alles wat tot de discipelen wordt gezegd in het evangelie, is van toepassing op ons.

Het is maar hoe je dat woord “van toepassing” wilt opvatten. De woorden van de Bergrede bijvoorbeeld. Over het bidden in hoofdstuk 6, of het liefhebben van de vijanden in hoofdstuk 5. Zou dat niet van toepassing zijn op ons? Het is denk ik rechtstreeks van toepassing op ons. En de reden daarvan is eenvoudig deze, dat in de opdrachten van de Bergrede de discipelen geen andere of bijzondere positie innemen dan wij. De Bergrede is het manifest van de Koning voor Zijn Koninkrijk. De discipelen maken daar deel van uit. Maar ook wij, zegt Petrus: “want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.” “De discipelen en wij” verder lezen

KLIVE! Extra – De zalving in Bethanië en de Bijbel in Gewone Taal

Extra uitzending van Koinonia Bijbelstudie Live!
Wat zegt de zalving in Bethanië ons over de juiste wijze om Avondmaal te vieren? Een korte exegese van de tekst kan ons dat duidelijk maken. Het is een maaltijd voor Hem en voor Hem alleen. Wij kunnen worden herkend als degene die nieuw leven hebben ontvangen zoals Lazarus, die gereinigd zijn zoals Simon de melaatse, die de woorden van Jezus indrinken zoals Maria en die dienen voor Hem alleen, zoals Martha.
Daarnaast nog een korte kritische blik op de Bijbel in Gewone Taal, de vertaling van een paar verzen uit Romeinen 1. Soms is met enige moeite in de parafrase de oorspronkelijke betekenis nog te herkennen. Maar door het omschrijven van de kernwoorden, en de keuzes die daarbij gemaakt moeten worden, is de kracht van de tekst geheel en al verdwenen. Men lengt de wijn niet aan met 100 liter water op een paar druppels wijn! (Een homeopathische vertaling zou je dat kunnen noemen…)
Opgenomen in Ilpendam, vandaar de andere kwaliteit van de audio – een beetje echo.