Genesis 20:1-5 met vier vertalingen

Vergelijking van de Hebreeuwse tekst van Genesis 20:1-5 met vier vertalingen: NBV, SV, Bijbel in gewone taal en Het Boek.
De specifieke Hebreeuwse verteltrant, met zijn weergave van gebeurtenissen binnen een dialoog dus met gebruik van directe rede, en het gebruik van herhaling om accent te leggen, is in de SV het duidelijkst gehandhaafd – de NBV is weifelend: soms volgt het de verteltrant, soms gaat ze over tot de moderne manier van vertellen. Het Boek is soms accurater dan de Bijbel in Gewone Taal, die beiden de Hebreeuwse vertelstijl grotendeels negeren.

 

“Waar, maar niet waar gebeurd.” – Kuitert

Het werd in de jaren 70 van de vorige eeuw een heuse hype onder predikanten. Het werd mode om de teksten van het evangelie, van de bijbel in het algemeen te benaderen als “theologische verhalen.” Het ging dan niet langer meer om de vraag of het echt zo gebeurd was, en daarmee was je van heel veel nare kwesties bevrijd.
Is Jezus waarlijk opgestaan? Niet belangrijk, want alle kracht die we nodig hebben kunnen we ontlenen aan het verhaal van Zijn opstanding. Is de wereld door God geschapen? Zeker niet, of in ieder geval niet zoals Genesis het vertelt, maar het mythische verhaal van de schepping kun je best lezen als een verhaal over bevrijding en orde. Door het allemaal als een verhaal te lezen, krijgen individuele levensgeschiedenissen ook meteen een algemene strekking. (Dat heeft volgens mij de weg vrijgemaakt voor de charismatische directe toepassing van alle teksten in de Bijbel op huidige gelovigen.)

““Waar, maar niet waar gebeurd.” – Kuitert” verder lezen

“De Heere heeft mij op mijn hart gelegd…”

Het is tijd voor zelfkritiek en schuldbelijdenis. Ik betrapte me erop dat ik mijn keuze voor een bijbelgedeelte voor de zondag rechtvaardigde door te zeggen: “de Heere heeft mij dit op het hart gelegd.” Ik bedoelde daarmee dat een gedeelte van Gods Woord in de dagen van de voorbereiding sterk in mijn aandacht kwam. Dat ik er steeds weer opnieuw over moest nadenken. En dat het om die reden gepast leek om dat gedeelte op de zondag aan de gemeente voor te leggen. Maar met deze woorden suggereerde ik dat de Geest dat Zelf aan mij had aangereikt. Ach! Ik bijzonder mens, kreeg deze bijzondere boodschap speciaal voor u, gemeente! Wat een aanmatiging!

““De Heere heeft mij op mijn hart gelegd…”” verder lezen