The Art of Biblical Narrative – hoofdstuk 3

Samenvatting van Robert Alter – The Art of Biblical Narrative #3

Biblical Type-Scenes and the Use of Convention

Elk individueel kunstwerk functioneert tegen een achtergrond van conventies. Soms worden deze conventies expliciet onder woorden gebracht, maar meestal gaat het om “verborgen overeenstemming” tussen de kunstenaar en zijn publiek. Onze kennis van conventies maakt het mogelijk om patronen van herhaling, symmetrie of contrast te herkennen. Vooral de afwijkingen van de conventie vallen ons dan op als een onderdeel van de creativiteit van de schrijver. “The Art of Biblical Narrative – hoofdstuk 3” verder lezen