De Vrucht van de Geest en Gods geboden

We lezen in Johannes 15:16, “Ik heb u gesteld dat u zou heengaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven.” Het woord “vrucht” is passend in dit gedeelte, vanwege de vergelijking van de ware wijnstok. De gelovigen in Christus zijn als ranken in de wijnstok. “Elke rank die vruchten draagt,” wordt gereinigd door de landman “opdat zij meer vrucht draagt.” Hoe belangrijk ook de rechtvaardiging door geloof is en de gave van het eeuwige leven, het christelijke leven moet uitmonden in een heilig leven, een leven waarin de woorden van Christus in ons blijven (15:5), dat wil zeggen “Zijn geboden” worden bewaard. “De Vrucht van de Geest en Gods geboden” verder lezen

Genesis 13:12-18 – Hebreeuws, vertaling en Rashi

Derde en laatste bespreking van de Hebreeuwse tekst van Genesis 13 met Rashi.
Ik geef geen diepgaande grammaticale analyse, maar wil met deze video’s aanmoedigen tot het lezen van het Hebreeuws en daardoor verwerven van vertrouwdheid met de tekst en de vertaling daarvan.

Gemaakt t.b.v. de Bijbelbespreking in IJmuiden op de dinsdagmiddag.

(Geproduceerd met Screen-Cast-O-Matic. Werkt toch beter dan LOOM en HIPPO.)

De websites

Ons werk kun je vinden op de volgende kanalen:

https://raveen1956.podbean.com/
HET ARCHIEF VAN KOINONIA BIJBELSTUDIE
https://www.youtube.com/channel/UCGsYQRUUFnypYCAoByipoYg?view_as=subscriber
ALLES KOMT OOK OP YOUTUBE
SPREAKER is het kanaal voor de bijbelstudies
KOINONIA LIVE! is het andere kanaal van Spreaker.

Notities bij Abrahams verblijf in Egypte – Genesis 12:10-20

Notities bij Genesis 12:10-20

10 Er kwam hongersnood in dat land. Daarom trok Abram naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, omdat de hongersnood in het land zwaar was.

Tur Ha-Aroech

ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה, ”when there was a famine in the land, Avram descended to Egypt.” This too was an example of the principle of מעשה אבות סימן לבנים, that the activities of the patriarchs foreshadowed the activities of their offspring, their descendants. The family of Yaakov also moved to Egypt, and their move too had been triggered by a long famine involving also the land of Canaan. In both instances the motivation was simply survival.

“Notities bij Abrahams verblijf in Egypte – Genesis 12:10-20” verder lezen

NIEUWE UITZENDING VAN KOINONIA LIVE!

Vanavond, vrijdag 1 februari, om 19.30, de volgende aflevering van KOINONIA LIVE! – een wekelijkse radiouitzending van Robbert en Henneke Veen via het Internet over Bijbel, Kerk en Samenleving.

Gepresenteerd en samengesteld door Henneke Veen-Veerman. Met meditaties, commentaar op actuele zaken, Bijbelse exegese en met het Lied van de week.

Ga naar https://www.spreaker.com/show/595091 voor de uitzending die begint om 19.30 en spreek mee in de chatbox.