KOINONIA LIVE! over de zonde

De uitzending van zaterdag 14 april 2018. Bespreking van het thema “de zonde”, geïnspireerd door een lezing van Don Carson, en gebaseerd op de verkondiging in Hoofddorp vanafgelopen zondag en het gesprek in de Bijbelkring van Gorssel van afgelopen vrijdag.

Aan de orde komen:

  • De vier redenen dat de moderne cultuur liever niet spreekt over “zonde”.

  • Het begrip zonde in de geschiedenis van David en Bathseba, en Psalm 51.

  • De oorsprong van de zonde (Jesaja 14 en Ezechiel 28).

  • De zonde van de mens in Genesis 3 (zondeval).

  • De gevolgen van de zonde.

  • Het evangelie van Genesis 3.

 

 

De zondeval – nog eens Genesis 3

Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet. (1 Joh. 3:4, 5)
En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God! (Joh. 1:36)


De Bijbel heeft 1189 hoofdstukken en met uitzondering van vier hoofdstukken (Genesis 1 en 2, en Openbaring 21 en 22) wordt in elk hoofdstuk over het thema van de menselijke zonde gesproken. In onze westerse samenleving wordt het belang van het begrip zonde al lange tijd niet meer gezien. Dat is te danken aan de Verlichting.

“De zondeval – nog eens Genesis 3” verder lezen

6 stappen van geloof naar ongeloof

We spreken over de ondergang van de kerk in Nederland en Europa. We betreuren de lege kerkbanken op de zondagmorgen en we zijn er nog maar nauwelijks aan gewend dat kerk en evangelie niet langer een belangrijke rol in de samenleving spelen. We kunnen met Klaagliederen de vraag stellen: “hoe komt het dat die stad, die eens vol volk was, zo eenzaam is geworden?” (Kl. 1:1)

“6 stappen van geloof naar ongeloof” verder lezen