Het tweede lied van de Messias – Jesaja 49 (1 van 2) – deel 11

Bespreking van Jesaja 49 – eerste deel.

In dit deel vers 1 tot en met 13 van het tweede lied van de Knecht des Heeren.

Thema: Hoe de Messias ook het Licht van de volkeren zal zijn, maar zowel van Israël als van de heidenen verwerping zal ondergaan. Maar God zal Zijn Knecht desondanks verheerlijken, en Hem recht doen en het “arbeidsloon” uitbetalen.

De ondergang van Babel – Jesaja 47 – deel 9

Bespreking van Jesaja 47.

De ondergang van Babel.
A. De vernedering van Babel als jonge vrouw (1-4)
B. Oordeel over Babel’s wreedheid (5-7)
C. Oordeel over de arrogantie (8-10a)
D. Oordeel over de magie en toverij (10b-12)
E. Spot over de astrologen (13-15)

WERK OP HET INTERNET – een overzicht

Mijn studeerkamer heeft een venster naar de buitenwereld via Internet.

Meerdere vensters zelfs. Het geeft mij de gelegenheid om vast te leggen, beschikbaar en toegankelijk te maken, het voltooide en het onvoltooide, het rijpe en het onrijpe, in alles wat ik doe of denk. Het is ongetwijfeld een exhibitionistisch trekje, van me. Zie, ik geef het onmiddellijk toe! Maar het gaat niet om mijn persoonlijk leven, het zijn geen “selfies” die ik maak, want de camera is naar buiten gericht. Naar kerk en samenleving, naar de Schrift en de theologie, naar filosofie en ethiek, bovenal naar mensen die ik sprak, soms over de diepte van het leven. Ik denk dat het mij vooral om de Bijbel en die mensen te doen is. Die komen uitgebreid aan bod.

Maar ook de filosofie laat me niet los. Er is maar weinig tijd, maar de filosofie van Hegel blijft me fascineren. Soms wil ik mezelf op grote Hegel-projecten vastleggen. Maar Hegel lezen vergt meer tijd en aandacht dan ik kan opbrengen. Soms zegt iemand tegen me, dat het allemaal te versnipperd is. Maar ik ben zelf ook versnipperd, heen en weer getrokken door al deze deze fascinaties. Obsessies soms, bij vlagen.

Midden in het lopende jaar voer ik daarom een Nieuwjaarsvoornemen uit: mezelf te beperken tot een aantal onderwerpen. Hieronder staan ze, in volgorde van belang, met de bijbehorende website.

1. Bijbelstudie

Uiteraard is de site van Koinonia Bijbelstudie de belangrijkste. Op dit moment ben ik bezig met een serie over Jesaja 40 – 66 (UPDATE: INMIDDELS AFGEROND) , en met een wekelijkse bespreking van de Romeinenbrief.

www.koinoniabijbelstudie.org

Gekoppeld hieraan is zowel het Youtube-kanaal als de Spreaker-site. Spreaker is hier te vinden:

“https://www.spreaker.com/show/1947255”

2. Persoonlijke bespiegelingen

Dit is de Nederlandstalige website waar ik gewoon hardop wil zeggen wat ik denk: reacties, commentaren, essays, hier kun je dat vinden. Het is heel persoonlijk en daarom moet je het ook wel met een korrel zout lezen. Hier wil ik ook de teksten gaan plaatsen waarin ik probeer om de “seculiere betekenis van het evangelie” uit te leggen aan niet-kerkelijken.

http://robbertadrianusveen.wordpress.com/

 Idem, maar dan in het engels

Dit is een engelstalige site, met de bedoeling ook in het Engels gewoon te spreken over de dingen die mij bezighouden.

http://robbertveen.wordpress.com/

3. Discussie met de vrijzinnigheid

Deze Nederlandstalige site is gewijd aan reacties op de vrijzinnigheid. Veel meer dan ik al geschreven heb, zal er niet bij komen, of er moet een acute aanleiding voor zijn.

http://kritiekopvrijzinnigheid.wordpress.com/

UPDATE – DEZE SIT IS NU OPGEHEVEN EN DE BLOGPOSTS ZIJN OPGENOMEN IN KOINONIABIJBELSTUDIE.ORG.

4. Werkgroep in Gorssel

Het lesgeven in Gorssel is een van de grootste genoegens van de afgelopen jaren geweest. Ik heb me voorgenomen ook tussen de cursussen door meer te gaan communiceren met deze groep, en op dit moment betekent dat vooral: voorbereidingen treffen voor de nieuwe cursus.

http://gorselgilde.wordpress.com/

5. Studie van de Doperse traditie

Menno Simons en de Doperse traditie blijft me ook boeien. De mogelijkheid om een lezing over de Reformatie vanuit Dopers perspectief te houden, heeft dat weer enorm aangewakkerd. Dit is de site voor Menno en aanverwante onderwerpen:

http://doopsgezind.wordpress.com/

6. Studie van Hegel

De Engelstalige website voor de studie van Hegel staat hier:

http://hegelcourses.wordpress.com/

En dan is dit de Nederlandstalige site voor Hegelstudies. Verbonden met het Nederlands Filosofisch Genootschap waar ik officieel nog voorzitter van ben, maar de vereniging is op sterven na dood. Jammer, maar het is niet anders.

http://nederlandsfilosofischgenootschap.wordpress.com/

 

WERK OP HET INTERNET – een overzicht

Mijn studeerkamer heeft een venster naar de buitenwereld via Internet.

Meerdere vensters zelfs. Het geeft mij de gelegenheid om vast te leggen, beschikbaar en toegankelijk te maken, het voltooide en het onvoltooide, het rijpe en het onrijpe, in alles wat ik doe of denk. Het is ongetwijfeld een exhibitionistisch trekje, van me. Zie, ik geef het onmiddellijk toe! Maar het gaat niet om mijn persoonlijk leven, het zijn geen “selfies” die ik maak, want de camera is naar buiten gericht. Naar kerk en samenleving, naar de Schrift en de theologie, naar filosofie en ethiek, bovenal naar mensen die ik sprak, soms over de diepte van het leven. Ik denk dat het mij vooral om de Bijbel en die mensen te doen is. Die komen uitgebreid aan bod.

Maar ook de filosofie laat me niet los. Er is maar weinig tijd, maar de filosofie van Hegel blijft me fascineren. Soms wil ik mezelf op grote Hegel-projecten vastleggen. Maar Hegel lezen vergt meer tijd en aandacht dan ik kan opbrengen. Soms zegt iemand tegen me, dat het allemaal te versnipperd is. Maar ik ben zelf ook versnipperd, heen en weer getrokken door al deze deze fascinaties. Obsessies soms, bij vlagen.

Midden in het lopende jaar voer ik daarom een Nieuwjaarsvoornemen uit: mezelf te beperken tot een aantal onderwerpen. Hieronder staan ze, in volgorde van belang, met de bijbehorende website.

1. Bijbelstudie

Uiteraard is de site van Koinonia Bijbelstudie de belangrijkste. Op dit moment ben ik bezig met een serie over Jesaja 40 – 66, en met een wekelijkse bespreking van de Romeinenbrief.

www.koinoniabijbelstudie.org

Gekoppeld hieraan is zowel het Youtube-kanaal als de Spreaker-site. Spreaker is hier te vinden:

“http://www.spreaker.com/show/koinonia-bijbelstudies”

2. Persoonlijke bespiegelingen

Dit is de Nederlandstalige website waar ik gewoon hardop wil zeggen wat ik denk: reacties, commentaren, essays, hier kun je dat vinden. Het is heel persoonlijk en daarom moet je het ook wel met een korrel zout lezen. Hier wil ik ook de teksten gaan plaatsen waarin ik probeer om de “seculiere betekenis van het evangelie” uit te leggen aan niet-kerkelijken.

http://robbertadrianusveen.wordpress.com/

 Idem, maar dan in het engels

Dit is een engelstalige site, met de bedoeling ook in het Engels gewoon te spreken over de dingen die mij bezighouden.

http://robbertveen.wordpress.com/

3. Discussie met de vrijzinnigheid

Deze Nederlandstalige site is gewijd aan reacties op de vrijzinnigheid. Veel meer dan ik al geschreven heb, zal er niet bij komen, of er moet een acute aanleiding voor zijn.

http://kritiekopvrijzinnigheid.wordpress.com/

4. Werkgroep in Gorssel

Het lesgeven in Gorssel is een van de grootste genoegens van de afgelopen jaren geweest. Ik heb me voorgenomen ook tussen de cursussen door meer te gaan communiceren met deze groep, en op dit moment betekent dat vooral: voorbereidingen treffen voor de nieuwe cursus.

http://gorselgilde.wordpress.com/

5. Studie van de Doperse traditie

Menno Simons en de Doperse traditie blijft me ook boeien. De mogelijkheid om een lezing over de Reformatie vanuit Dopers perspectief te houden, heeft dat weer enorm aangewakkerd. Dit is de site voor Menno en aanverwante onderwerpen:

http://doopsgezind.wordpress.com/

6. Studie van Hegel

De Engelstalige website voor de studie van Hegel staat hier:

http://hegelcourses.wordpress.com/

En dan is dit de Nederlandstalige site voor Hegelstudies. Verbonden met het Nederlands Filosofisch Genootschap waar ik officieel nog voorzitter van ben, maar de vereniging is op sterven na dood. Jammer, maar het is niet anders.

http://nederlandsfilosofischgenootschap.wordpress.com/

 

Oproep aan de ballingen – Jesaja 46 – deel 8

Bespreking van Jesaja 46.

A. De goden van Babel zijn nutteloze voorwerpen (1-2)
B. Oproep (1) – God draagt het volk, Hij alleen (3-8)
C. Oproep (2) – Gedenk, geloof de profetie en de belofte (9-11)
D. Oproep (3) – Gerechtigheid, heil en heerlijkheid (12-13)